Głównym celem ww Ogólnopolskiego Konkursu jest poznanie historii rodzin, kultury rodzinnej, tradycji, odkrywanie rodzinnych pamiątek, by poprzez tę wiedzę o swoich przodkach, móc zbudować trwałe więzi ze swoją rodziną, swoim rodem. 

Zadanie dotyczy przygotowania cyfrowego drzewa genealogicznego w aplikacji konkursowej “Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”, dającej narzędzie nawet do odnawiania starych zdjęć, dzięki możliwości koloryzacji i tzw. sztucznej inteligencji.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych, Janek i Krzysztof zdecydowali się zgłębić tajniki swoich rodzin, a pierwsze kroki skierowali do Archiwum Państwowego w Poznaniu, gdzie – podczas spotkania z edukatorem, p. Beatą Karwalską, mogli zdobyć nowe doświadczenie nt. archiwalnych zbiorów, ksiąg, pracowni digitalizacji, konserwacji, magazynowania dokumentów, pracy genealoga i archiwisty.

Zobaczcie przestrzeń, którą skrywa Archiwum.

Ewa Groszewska