Bardzo cieszymy się, że Państwa dzieci już we wrześniu dołączą do naszej społeczności uczniowskiej. W związku z tym zapraszamy 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 do sali gimnastycznej szkoły na zebranie organizacyjne z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem/psychologiem i kierownikiem świetlicy szkolnej. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, prosimy o udział w spotkaniu jednego rodzica/opiekuna (bez obecności dzieci).

Aby ułatwić szkolny start i wprowadzić dzieci w klimat szkoły, zapraszamy przyszłych uczniów na dwa spotkania adaptacyjne z wychowawcami, które odbędą się w dniach 30 sierpnia 2021 r.
oraz 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 (udział bez rodziców).

Już teraz przekazujemy NIEZBĘDNIK PIERWSZAKA, który pomoże w przygotowaniu do szkoły.

Pragniemy również poinformować, że rozpoczęcie roku szkolnego połączone z pasowaniem na ucznia odbędzie się 1 września 2021 r. O szczegółach dotyczących godziny i miejsca uroczystości powiadomimy w terminie późniejszym.