Język polski
25 maja 2021
Matematyka
26 maja 2021
Język obcy nowożytny
27 maja 2021
Dodatkowy termin: 16-18 czerwca 2021

Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w szkole w dniach 17-19 marca 2021.

Udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty jest dobrowolny. Uczniowie, którzy nie pojawią się w szkole, będą mogli pobrać arkusze próbne na stronie CKE. Warto jednak sprawdzić się w warunkach, w jakich egzamin będzie miał miejsce.

Wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 2 lipca 2021 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasiści otrzymają 9 lipca 2021 r.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
  • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
  • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
  • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (OKE)

Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021 (OKE)

Egzamin z Języka Polskiego

Na egzaminie w tym roku będzie do zdobycia nie 50 pkt jak dotychczas ale 45 pkt, z czego 20 pkt za wypracowanie. Formę wypracowania ograniczono do rozprawki lub opowiadania. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Czas egzaminu pozostanie bez zmian i wyniesie 120 minut.

Aneks na rok 2021 do informatora o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z Matematyki

Na egzaminie z matematyki w tym roku będą 4 zadania otwarte (zamiast 6). Nie będzie też dowodów geometrycznych. Za rozwiązanie można uzyskać 25 pkt, z czego 10 za zadania otwarte.

Czas egzaminu pozostaje bez zmian i wyniesie 100 minut.

Aneks na rok 2021 do informatora o egzaminie z matematyki

Egzamin z Języka Angielskiego

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej: A2. Do zdobycia będzie 55 pkt, w tym 21 pkt za zadania otwarte.

Egzamin potrwa 90 minut.

Aneks na rok 2021 do informatora o egzaminie z języka angielskiego

ZADANIA DO ĆWICZEŃ
Udostępnione dzięki uprzejmości p. Macieja Mataska