Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik jako coś do zjedzenia czy element przyrody? Dlaczego nie…

Piątoklasiści pokazali, w jaki sposób można graficznie przedstawić składnię w zdaniach.