1862

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie przy ul. Strażackiej została zbudowana w 1862 roku. Następnie została rozbudowana w 1905 roku. Była placówką szkolną przez długi okres czasu. Budynek przetrwał okres wojny i dopiero po wybudowaniu nowej szkoły stał się budynkiem mieszkalnym. Pełni tę funkcję do dzisiaj. Mieszkają w nim nauczyciele wraz z rodzinami.

1947-1948

Z powodu trudności lokalowych, w 1947 r. podjęto uchwałę o budowie nowej szkoły.

2 października 1947 r. został wmurowany kamień węgielny pod gmach nowego budynku.

1955

Po ośmiu latach budowy, 28 listopada 1955 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie budynku przy ul. Szkolnej. Z powodu usytuowania nazywano go „domem światła” lub „domem na wzgórzu”.

1965

28 listopada 1965 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Wojciecha Bogusławskiego – Ojca Teatru Polskiego.

1966

29 maja 1966 r., w trakcie odsłonięcia pomnika Wojciecha Bogusławskiego w Glinnie, szkoła otrzymała sztandar.

1998

Z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów konieczne stało się rozbudowanie szkoły. 21 września 1998 roku, po trwającej 16 miesięcy budowie, otwarto nowe skrzydło szkoły dla uczniów nauczania zintegrowanego.

Od 1998 roku uczniowie korzystali z nowych obiektów sportowych przy szkole: boiska do piłki nożnej, dwóch boisk do koszykówki oraz bieżni.

1999-2002

W 1999 r., w związku z reformą oświaty, został powołany Zespół Szkół w Suchym Lesie, który obejmował szkołę podstawową oraz gimnazjum.

W 2002 r. gimnazjum przeniesiono do nowego gmachu. W budynku szkoły pozostali uczniowie 6-klasowej szkoły podstawowej.

2005

W 2005 r. uroczyście obchodzono 50-lecie działalności szkoły w nowym budynku. 25 listopada 2005 r. na dziedzińcu szkolnym (obok Dębu Tysiąclecia), na osadzonym tam głazie, odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem:

„Przeszłość jest treścią naszej tożsamości…”
Jan Paweł II.
W 50. rocznicę Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie 19552005”.

2007

Doniosłym wydarzeniem w historii szkoły były obchody 250-lecia urodzin jej patrona – Wojciecha Bogusławskiego. 23 kwietnia 2007 r. szkoła otrzymała nowy sztandar.

2009

26 kwietnia 2009 r. odbyła się uroczystość otwarcia Sali Patrona, w której eksponowane są materiały związane z Wojciechem Bogusławskim.

2010

Placówka otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Fundusze zostały przeznaczone na polepszenie warunków nauki, wychowania i opieki
w klasach 1-3.

1 września 2010 r. rozpoczęto wdrażanie projektu „Po lekcjach w szkole fajnie jest”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem było wyrównywanie szans uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji.

Realizowano również inne projekty edukacyjne, m.in.: „Uczeń poznaje świat”, „Jestem Wielkopolaninem”, „Szkolny ogrodnik”.

2011

Wielkopolski Instytut Jakości przyznał szkole tytuł Laureata Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością i znak „Najwyższa Jakość”.

16 kwietnia 2011 r. zostało otwarte Szkolne Muzeum Regionalne, w którym zgromadzono zbiory pochodzące z dawnego Szkolnego Muzeum i Izby Pamięci Narodowej.

Nasza placówka została przyjęta do Klubu Szkół UNICE, który zrzesza szkoły uczestniczące w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF i organizujące działania zaplanowane przez tę organizację na dany rok szkolny.

Realizowane były następujące projekty edukacyjne: „Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Patriotyzm dziewiętnastowiecznych Wielkopolan fundamentem sukcesu powstania wielkopolskiego”, „I Ty możesz zostać…?!!!” oraz kontynuowany był unijny projekt „Po lekcjach w szkole fajnie jest”.

2012

Po 40 latach pracy odeszła na emeryturę Elżbieta Korcz, która pracowała w naszej szkole od 1972 r., w tym 27 lat na stanowisku wicedyrektora szkoły.

Stanowisko pierwszego zastępcy dyrektora objęła Aleksandra Grunwald-Jaworska, odpowiedzialna za klasy 4-6. Funkcję drugiego zastępcy, odpowiadającego za klasy 0-3, powierzono Bożenie Kulas.

Szkoła realizowała projekty: „Od grosika do złotówki”, „Jutropera”, „Bezpieczna szkoła” oraz kontynuowano realizację projektu „I Ty możesz zostać…?!!!”. W klasach 1-3 kontynuowano projekt unijny „Po lekcjach w szkole fajnie jest”.

2013

Realizowano programy edukacyjne: „Szczęśliwy start”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Od grosika do złotówki” (kontynuacja), „Wśród bohaterów naszych lektur”, „Tobie, Polsko, ta ostatnia kropla krwi” oraz projekty unijne „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” i „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”.

Wprowadzono dziennik elektroniczny, który funkcjonował razem z dziennikiem tradycyjnym.

W zakresie współpracy ze stowarzyszeniem AISEC Polska wolontariusze z Brazylii i Nowej Zelandii przeprowadzili warsztaty kulturowo-językowe w ramach projektu Enjoy My Origin.

2014

14 października oddano do użytku budynek filii przy ul. Konwaliowej. Funkcję kierownika filii objęła Bożena Kulas.

Dziennik tradycyjny został zastąpiony dziennikiem elektronicznym.

Realizowano projekty edukacyjne: „Od grosika do złotówki”, „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” oraz „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, „Dzień Dyni”, „Witaj szkoło”, „Bezpieczny Puchatek”, „Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych”.

2015

Rok 2015 został ogłoszony rokiem obchodów sześćdziesięciolecia budynku oraz pięćdziesięciolecia nadania szkole imienia Wojciecha Bogusławskiego. Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych wydarzeń poświęconych historii szkoły oraz Patronowi.

Kierownikiem filii została Lidia Grzeszczyk.

W szkole została przeprowadzona ewaluacja całościowa, której celem było zebranie i analizowanie informacji na temat funkcjonowania szkoły w dwunastu obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, a także ustalenie poziomu ich spełniania.

Realizowano projekty: „Bezpieczny Puchatek”, „Unicef – Wszystkie kolory świata”, „Szczęśliwy Start”, „Wśród bohaterów naszych lektur”, „SKO”, „Od grosika do złotówki”, „Jasnowłosa prowincja – deportacja obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”, „Przypnij kokardę”, „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966”, a także kontynuowano projekty unijne: „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” oraz „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

20162017

W kwietniu 2017 r. obchodziliśmy 260 rocznicę urodzin Wojciecha Bogusławskiego. Z tej okazji 12 kwietnia zorganizowano uroczyste obchody Dnia Patrona.

Realizowano projekty: „Bezpieczna szkoła”, „Od grosika do złotówki”, „Miesiąc Promocji Zdrowia”, „Szczęśliwy start”, „Wielkopolska – mała ojczyzna”, „SKO”, „Zaczytana szkoła – II edycja”, „Wśród bohaterów naszych lektur”.

Patron

Wojciech Bogusławski (1757-1829)

Urodził się w Glinnie, leżącym obecnie na terenie gminy Suchy Las. Strony rodzinne zapamiętał na zawsze, chociaż większość życia spędził wędrując ze swą trupą teatralną po całej ówczesnej Polsce.

Wojciech Bogusławski przeszedł do historii kultury polskiej jako niezmordowany szermierz słowa polskiego, jako twórca polskiej sceny narodowej. Był jednocześnie aktorem, autorem, dyrektorem i wychowawcą młodych aktorów. Zwalczał włoski monopol operowy, pisał sztuki teatralne i tłumaczył wiele sztuk obcych na język polski.

Do najbardziej znanych jego sztuk należy opera polska pt. „Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale”, wystawiona po raz pierwszy w czasie powstania kościuszkowskiego.

W 1965 roku naszej szkole nadano imię Wojciecha Bogusławskiego. Co roku w kwietniu obchodzimy uroczyście Dzień Patrona.