Jest nam niezmiernie miło pochwalić się osiągnięciem naszej uczennicy Weroniki Śnieć, która zdobyła II miejsce w subregionie poznańskim w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującym odnawialne źródła energii pt. “Cztery Pory Roku z OZE” organizowanym w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2020.

A oto nagrodzona praca: