Z przyjemnością informujemy, iż Organ Prowadzącym wyraził zgodę na utworzenie klas o poszerzonym języku angielskim. Klasy będą się uczyć na podstawie kompilacji programowej, będącej programem nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego. Rozpoczynamy od roku szkolnego 2021/22.

Klasa (grupa) językowa została przygotowana z myślą o uczniach zaawansowanych językowo, którzy na koniec klasy czwartej (w tym roku również na koniec klasy piątej i szóstej) pomyślnie przejdą wstępną weryfikację wiedzy i umiejętności poprzez napisanie testu kwalifikacyjnego tzw. „placement test”. Po spełnieniu określonych w regulaminie warunków zostanie utworzona klasa (grupa), która rozpocznie cykl zajęć od poziomu biegłości językowej A2. Celem programu jest to, aby uczniowie na koniec II etapu edukacyjnego osiągnęli poziom biegłości językowej B1+.