Jeśli bliski jest Wam zwariowany świat Pippi Pończoszanki lub niesamowite przygody paczki z Bullerbyn, zapraszamy  do udziału w konkursie plastycznym Moja ulubiona postać z książki Astrid Lindgren!

Życzymy dużo kolorowych pomysłów i dobrej zabawy!

Wasze Panie z Biblioteki;)


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Moja ulubiona postać z książki Astrid Lindgren

I. ORGANIZATOR KONKURSU.

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły http://sp1.suchylas.pl/

 II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ucznia, który w najlepszy sposób przedstawi scenę z dowolnie wybranej przez siebie książki, autorstwa Astrid Lindgren.

2. Pośrednim celem konkursu jest formowanie wrażliwości estetycznej, artystyczne, rozwijanie kreatywności uczniów oraz promowanie czytelnictwa.

4. Konkurs trwa od dnia od 5 do 16 grudnia 2022 r.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1-8.

2. Uczniowie biorący udział w konkursie dostarczają prace wykonane samodzielnie.

3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

4. Technika:

  • farby ( pastele, akwarele )
  • kredki pastele, ołówkowe
  • kolaże, wydzieranki, wyklejanki

5. Format prac: A4

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić czytelnie: imię, nazwisko autora, wiek oraz nazwę książki w oparciu o którą tworzono pracę.

5. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

6. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH.

1. Prace należy dostarczać do 16 grudnia 2022 r. do biblioteki szkolnej.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

 V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH.

Prace plastyczne będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

1.Odpowiednia technika

2. Interpretacja treści książki i przełożenie jej na język plastyczny

3. Samodzielność

 VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie:

1. Anna Budna

2. Justyna Marciniak

3. Urszula Macioszek

 VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

3. Dla zwycięzców przewidziane są upominki i dyplomy. Fundatorem nagród jest organizator konkursu.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają 10 dodatnich punktów do oceny z zachowania.

5. Planowana data ogłoszenia wyników to 19 grudnia 2022 r.

6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych szkoły wraz z prezentacją nagrodzonej pracy.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizatorzy