Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić wszystkich Państwa uczniów, którzy uczą się lub dopiero chcieliby się uczyć języka hiszpańskiego do udziału w naszym urodzinowym konkursie zatytułowanym: „Los molinos de viento contemporáneos – czyli z czym walczyłby współczesny Don Kichote?”.
* Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat oraz osób z niepełnosprawnościami do 18
lat. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy dla każdej z kategorii konkursowej:
– audiowizualnej kategoria wiekowa 6-11 lat, kategoria wiekowa 12-16 lat
– plastycznej kategoria wiekowa 6-11 lat, kategoria wiekowa 12-16 lat
* Warunki konkursu:
– Wszystkie prace przyjmujemy w formie elektronicznej do końca maja 2021r. (formularz zgłoszeniowy)
– Wymagana zgoda RODO rodziców lub opiekunów dzieci na publikację wizerunku (formularz)
– W obu kategoriach nagrodzimy trzy pierwsze miejsca, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
– Regulamin konkursu oraz formularz dostępne do pobrania na stronie: www.lamanchagdynia.pl
– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi latem podczas uroczystej gali w naszej przepięknej Gdyni. Mamy nadzieję, że laureaci konkursu wezmą udział w uroczystości osobiście, a w razie braku takiej możliwości nagrody wyślemy drogą pocztową.