W ramach idei „Myśl globalnie, działaj lokalnie” 22 kwietnia 2021 r. obchodziliśmy Święto na terenie naszej szkoły. Z uwagi na tegoroczne ograniczenia i naukę prowadzoną w trybie zdanym obchody realizowane były na lekcjach biologii i przyrody. Tematem przewodnim zajęć było stwierdzenie, że „To nie Ziemia potrzebuje ludzi, tylko ludzie Ziemi”. W ramach zajęć omawiane były zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Celem zajęć było przede wszystkim uświadomienie uczniom zależności ludzi od zasobów naturalnych oraz konieczność zrównoważonego gospodarowania nimi. Uczniowie oglądali filmy na temat eksploatacji surowców oraz rozwiązywali zadania aktywizujące m. in: quizy, krzyżówki, rebusy, a uczniowie klasy 4 wykonali plakaty promujące ideę „Co ja mogę zrobić dla Ziemi”