Pedagog i psycholog szkolny dostępny pod numerem 789193309 w godzinach pracy (wg poniższego grafiku).

mgr Anna Kaźmierczak- pedagog
PONIEDZIAŁEK13.00-15.00
WTOREK8.30-14.00
ŚRODA8.30-13.30
CZWARTEK13.00-17.00
PIĄTEK8.30-14.00
mgr Magdalena Rosada-Gessner – psycholog, neurologopeda
PONIEDZIAŁEK10.00-16.00
WTOREK7.30-11.30
ŚRODA9.00-13.00
CZWARTEK7.30 – 11.30
PIĄTEK7.30-11.30
mgr Elwira Krzepicka – pedagog specjalny
PONIEDZIAŁEK7.30-11.30
ŚRODA7.30- 10.30
PIĄTEK 11.00-15.30

Drodzy Rodzice,

w naszej szkole działa zespół do spraw opieki psychologiczno-pedagogicznej, czyli MY – PEDAGOG I PSYCHOLOG. Jesteśmy tu po to, aby pomagać nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji dotyczących dydaktyki, ale także (a może przede wszystkim), związanych z sytuacjami kryzysowymi. Okres szkoły podstawowej to ważny moment na drodze rozwoju. TU przyprowadzacie Państwo swoje dziecko, a mury szkolne opuszcza już nastolatek. W tym przełomowym momencie tak wiele się zmienia, nie tylko w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, ale też biologicznym. Bycie z dzieckiem w tym najbardziej rewolucyjnym czasie przemian, to fundament dobrej relacji i budowania zaufania, które zaowocuje w przyszłości, i pozwoli łatwej przejść okres buntu i dojrzewania. Jesteśmy tu po to, aby wspierać Państwa w tej ważnej roli – rodzica, aby wspierać Państwa dziecko w sytuacji ewentualnych specyficznych trudności w uczeniu się, oraz w sytuacji przeżywania trudnych emocji przejawiających się niewłaściwym zachowaniem.

Jesteśmy otwarte na kontakt – uważamy, że dialog jest kluczem do rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów. Mamy nadzieję, że współpraca z Państwem pozwoli nam działać jeszcze bardziej skutecznie – tak, by Państwa dzieci były dumne z siebie i z chęcią chodziły do szkoły.

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia,

Magdalenia Rosada-Gessner – psycholog, neurologopeda
Anna Kaźmierczak – pedagog
Elwira Krzepicka – pedagog specjalny

my dwie na p

Bierzemy udział w projekcie “Młode Głowy”. Zachęcamy do zaglądania na stronę.

5 – 11 października Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020
8 października 2020 – Dzień Świadomości Dysleksji

Od wielu lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że są wśród naszych podopiecznych dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dysleksja – jeśli już jest zdiagnozowana u dziecka, nie jest tylko jego problemem. Jak pomóc, jak właściwie odpowiadać na potrzeby dzieci dyslektycznych? – takie pytania stale zadają sobie nauczyciele, rodzice, specjaliści. W obecnej sytuacji, kiedy edukacja zdalna staje się nieodłącznym elementem pracy z klasą, ważnym wydaje się pytanie – Jak radzą sobie z nią dzieci z dysleksją, czy to jest dla nich łatwiejsza, czy może trudniejsza forma pracy, uczenia się i pokonywania swoich trudności?
Ale dzieci z dysleksją to nie tylko osoby z trudnościami w uczeniu się. Podobnie jak inni, mają swoje talenty, zainteresowania, unikalne umiejętności, które może nie zawsze dostrzegamy, a które warto odkrywać, by tym samym motywować ich do działania.

Po raz pierwszy MSCDN Wydział w Warszawie chce włączyć się w tym roku w tę społeczną akcję Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.
Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji trwać będą w okresie od 5 do 11 października. 8 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony jako Dzień Dysleksji.

Hasło na ten rok:

Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań.


ZASADY EFEKTYWNEJ NAUKI