Klasawychowawcasala
1ASzenk Rafał                                   godz. 18:00 12
1BFilipiak Karina                               06.05.2024 30
1CSzatan-Ciesielska Joanna           06.05.2024   11
1DWojtkowiak Małgorzata            godz. 18:00   10
2AUrban Kamila                               godz. 18:00   29
2BKalemba Joanna                          godz. 18:00   9
2CMłynarczuk Małgorzata             godz. 18:00   30
2DAlwin-Hrynkiewicz Anna            godz. 18:00   27
3AEichler Katarzyna                        godz. 18:00   8
3BWilczyńska Magdalena              godz. 18:00   28
3CKarolczak Julia                             godz. 18:00   11
4AOlesik Iwona                                 godz. 16:15 stołówka/9N
4BMacioszek Urszula                       godz. 16:15 stołówka/10N
4CWrzeszcz Beata                            godz. 16:15 stołówka/11N
4DChruszczewski Ryszard               godz. 16:15 stołówka/12N
5ARosińska Alina                              godz. 17:00 1
5BRatajczak Dorota                         godz. 17:00 31
5CSzulta Alicja                                  godz. 17:00 8
5DGroszewska Ewa                          godz. 17:00 22
6ABłoch-Drzewiecka Adriana         godz. 17:00 6
6BKryńska Małgorzata                     godz. 17:00 23
6CJenek-Walewska Agnieszka        godz. 17:00 7
6DSzymański Łukasz                         godz. 17:00 5
7AMarciniak Justyna                        godz. 17:00 26
7BDzydzan Krzysztof                        godz. 17:00      2
7CDziubińska-Krause Hanna           godz. 18:00 21
8AŁuczak Magdalena                        godz. 17:00 3
8BUsowicz Joanna                            godz. 17:00 25

p. Wojciechowska – gabinet terapii
Pozostali nauczyciele bez wychowawstwa dyżurują w pokoju nauczycielskim od godziny 17:30-18:30, również nauczyciele wychowania fizycznego