zdjęcie tablicy w szkole

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie.

Rekrutację rozpoczynamy od 10 lutego 2021 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13 stycznia 2021 r.
Do klas I przyjmowane są dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym.

Zasady rekrutacji:
Do szkoły kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodzica (szkoła nieobwodowa).

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzenie Wójta Gminy Suchy Las: pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły: pobierz

Oświadczenie: pobierz

Karta Informacyjna: pobierz