Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020

Polisa w szkole ma nr 805-19-606-0000871

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia NNW dzieci:

1. Zgłoszenie internetowe on-line
https://www.allianz.pl/zgloszenie-szkody/
Wybieramy: Ubezpieczenie z Klasą

Nr Polisy: 0000871

Do pobrania będzie możliwy aktualny druk zgłoszenia roszczenia w trakcie zgłaszania.

2. Telefonicznie
Szkodę można zgłosić przez telefon w godz. 8:00-18:00 (pon.-pt.)
Po pomoc Assistance można dzwonić 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu Tel. 224 224 224

3. Pocztą
Wyślij dokumenty na adres:
TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
4. Osobiście złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z Ubezpieczenia z Klasą dla placówek oświatowych (wariant dla dzieci i młodzieży)
Uszczerbek na zdrowiu:
1. Druk zgłoszenia szkody (w załączeniu)
2. Dokumentacja medyczna w której odnotowano fakt i zakres udzielenia pomocy po zdarzeniu
3. Dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego
4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego – w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni
5. Odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku rozbieżności nazwisk
6. Kopia legitymacji szkolnej – w przypadku braku pieczątki placówki oświatowej na druku zgłoszenia szkody
Przy innych zdarzeniach lista dokumentów może się różnić. Każdorazowo można sprawdzić wykaz dokumentów na stronie:
https://www.allianz.pl/zgloszenie-szkody/