zdjęcie tablicy w szkole

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie.

Rekrutację rozpoczynamy od 10 lutego 2020 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 stycznia 2020 r.
Do klas I przyjmowane są dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym.

Zasady rekrutacji:
Do szkoły kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodzica (szkoła nieobwodowa).

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
Obowiązek informacyjny 2020
Rekrutacja 2020-2021

Karta informacyjna

Oświadczenie

Zgłoszenie do klasy pierwszej (obwód)

Zgłoszenie do klasy pierwszej (poza obwodem)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych