Z przyjemnością informujemy, że  szkolny konkurs plastyczny dla klas 1-3 pt. „RODZINNY PORTRET MISIA” został rozstrzygnięty. 

Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, a także upowszechnienie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia. Po naradzie jury wybrało cztery najciekawsze prace. Pod uwagę brane były takie aspekty jak: oryginalność, samodzielność i zgodność z tematem. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Dyplomy dla każdego dziecka biorącego udział oraz drobne nagrody rzeczowe dla zwycięzców można odebrać od 8 grudnia w sekretariacie szkolnym.

Oto lista zwycięzców:

Miejsce 1:

  • BLANKA STRAŻYŃSKA klasa 1D
  • MIKOŁAJ RADOMSKI klasa 3A

Miejsce 2:

WIKTOR PAWŁOWSKI 2B

Miejsce 3:

MIKOŁAJ SOBKOWIAK 2C