W trzecim tygodniu marca realizowaliśmy w świetlicy projekt edukacyjny „Spotkanie z wiosną”. Głównym założeniem projektu było rozwijanie umiejętności wnioskowania i myślenia logicznego u uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie podczas zajęć w terenie mogli samodzielnie odkryć zwiastuny wiosny – kwiaty, pąki drzew, zielenienie trawy, pojawienie się ptaków i zwierząt, zmiany w pogodzie. Ponadto projekt miał na celu rozwijanie kreatywności u uczniów przez stosowanie różnych środków ekspresji twórczej i percepcję dzieł sztuki, m.in. poprzez wykonanie pracy na temat „Moje spotkanie z Panią Wiosną” z zastosowaniem różnych technik plastycznych. Dużą uwagę zwracaliśmy także na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. 

Projekt był realizowany przez pięć dni, w trakcie których odbyło się pięć różnych „Spotkań z wiosną”: literackie, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze i sportowe.

Podczas literackiego „Spotkania z wiosną” uczniowie mieli okazję posłuchać wierszy o tematyce wiosennej, słuchowiska „O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku”. Rozwijali logiczne myślenie rozwiązując zagadki, rebusy, sudoku, wykreślanki i inne łamigłówki.

Plastyczne spotkanie z wiosną przybliżyło bądź utrwaliło uczniom technikę kolażu, wiedzę o barwach ciepłych i zimnych. Uczniowie, stosując różne techniki plastyczne, tworzyli prace pt. „Moje spotkanie z Panią Wiosną”. Wykonywali także budki lęgowe dla ptaków. W kilkuosobowych grupach rozkodowywali wiosennych bohaterów tj.: bociana, krokusy, przebiśniegi i żabę.

Przy muzycznych utworach Vivaldiego „4 pory roku: Wiosna” i Czajkowskiego „Walc kwiatów” uczniowie bawili się pantomimą udając cebulkę, która wyrasta z ziemi i coraz śmielej wznosi się do słońca.

Przyrodnicze spotkanie z wiosną odbyło się przede wszystkim na zewnątrz. Nasi mali przyrodnicy wyposażeni w tablety, ale także w tradycyjne lupy szukali oznak wiosny. Mimo, że znalezisk nie było jeszcze zbyt wiele, to zainteresowanie samym oglądaniem i podglądaniem przyrody było bardzo duże.

Ostatni dzień projektu został przeznaczony na aktywność sportową. Z powodu niezbyt sprzyjających warunków pogodowych niektóre z potyczek sportowych odbywały się w sali gimnastycznej lub z wykorzystaniem interaktywnej podłogi Fun Floor.

Mamy nadzieję, że projekt dał uczniom wymierne korzyści edukacyjne, dużo zadowolenia i zwykłej dziecięcej radości.