Niepodległościowy Listopad, mimo trudnego czasu nauki zdalnej, nie ograniczył naszej inwencji
Upamiętnienia Narodowego Święta. Nasi Uczniowie, jak każdego roku śpiewali Hymn Polski, łącząc
się online, wywieszali narodową flagę, ucząc się ją godnie traktować, wykonywali tematyczne
plakaty.
Oto kilka fotograficznych refleksji z Narodowego Święta, przeżywanego przez naszych Uczniów.

Katarzyna Stachula
Ewa Groszewska