W minione dwa weekendy nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym profilaktyki i uprawniającym do prowadzenia zajęć w ramach rekomendowanego programu profilaktyki UNPLUGGED. Udział został sfinansowany ze środków pozyskanych z Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w OPS.