W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Świadomości. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w prezentacjach, pogadankach, rozmowach. Rozwiązywali liczne quizy, wypełniali karty pracy oraz tworzyli piękne skarpety. Wszystko to miało służyć uwrażliwieniu uczniów na innych ludzi, a w szczególności na ludzi, którzy urodzili się z wadą genetyczną, jaką jest zespół downa. Tematyka była trudna, często niewygodna, ale uczniowie podołali wszystkim założeniom projektu.

Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Organizatorzy: Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Wolontariatu, Biblioteka Szkolna.