Uczniowie naszej Szkoły od klas I-VIII, uczestniczyli w listopadzie w ogólnopolskiej kampanii
archeologicznej, „UKRYTE DZIEDZICTWO. CO KRYJE POLSKA ZIEMIA?”, poruszającej temat polskiego
dziedzictwa narodowego, a także promocję tych działań w społeczeństwie.
KARTA ZABYTKU ARCHEOLOGICZNEGO oraz – innowacyjnie – KARTA PAMIĄTKI RODZINNEJ, które
oprócz części medialnej projektu, były pierwszymi próbami skatalogowania przez uczniów rodzinnych
zasobów, usystematyzowania rodzinnych zbiorów, pochylenia się nad rodzinną historią. Efekty tych
rodzinnych spotkań stanowiły, na pewno, kolejną osobistą lekcję historii, która dla każdego
uczestnika projektu, niosła bogactwo emocji i przeżyć, stała się początkiem Jego osobistej historii.
Dziękujemy Uczniom i Sz. Państwu Rodzicom za chęć podzielenia się cząstką pięknych rodzinnych
historii, wśród których nie sposób pominąć np. losów Bohaterów I i II wojny światowej, Legionów
Polskich, Powstańców Wielkopolskich, autorów Niepodległej Polski, odznaczeń i medali najwyższych
rangą, bibliofilskich „białych kruków”, Modlitewników, obrazów, narzędzi, biżuterii i wielu innych
skarbów, które nie tylko mówią o czasach minionych, ale stanowią niezwykły dowód wiernej
rodzinnej pamięci, przekazanej już młodemu pokoleniu, swoim dzieciom, naszym uczniom.
W tym kontekście „sztafety pokoleń”, projekt edukacyjny odsłonił piękne oblicze osobistych
Historii, pełnej pięknych emocji, pięknych ludzi, pięknych postaw i wartości.
Zapraszam do zapoznania się z krótką fotorelacją, przedstawiającej efekty naszej pracy projektowej,
wierząc, że podczas tej, nawet tak krótkiej ekspozycji, będą wszystkim Widzom towarzyszyły piękne
emocje i wrażenia.

Ewa Groszewska
Koordynator projektu

Prezentacje: