Kochani, Wojcieszki 2022 przyznane!!!!

Jak zwykle okazaliście się ogromnie pomocni i to dzięki Waszym głosom, mamy zaszczyt ogłosić, iż w poszczególnych kategoriach nagrodziliście następujących nauczycieli:

Najlepszy uśmiech roku: Pani Dorota Anders

Najlepsza stylówka roku: Pani Marta Mikołajczak

Tekściarz roku: Pan Andrzej Marczak

Najlepiej prowadzone lekcje: Pan Ryszard Chruszczewski

Najbardziej wyrozumiały nauczyciel: Pani Małgorzata Kryńska ex aequo Pani Justyna Marciniak

Najbardziej wysportowany nauczyciel: Pan Mirosław Rewers

Nauczyciel z największym poczuciem humoru: Pan Łukasz Szymański

Najlepsze historie z życia: Pani Beata Radomska

Najbardziej sympatyczny nauczyciel: Pani Grażyna Herman

Dziękujemy za wspólną zabawę Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem:)