KLASAWYCHOWAWCAgodzina/sala
1AKatarzyna Eichler17.V.2022 – s. 28 godz.18
1BMagdalena Wilczyńska17.V.2022 –  s. 29 godz. 18
1CRenata Ossowska17.V.2022 –  s. 27 godz.17
2AJoanna Szatan-Ciesielska17.V.2022 – s. 11 godz. 18
2BNatalia Syta17.V.2022 – s. 12 godz. 18.30
2CKarina Filipiak17.V.2022 – s. 30 godz. 18
2DJulia Karolczak17.V.2022 – s. 10 godz. 18.30
3AJoanna Kalemba17.V.2022 –  s. 7 godz.18
3BBeata Pachura17.V.2022 –  s. 8 godz. 18
3CAleksandra Beba17.V.2022 – s. 9 godz. 17
3DKamilla Urban W późniejszym terminie
4AAdriana Błoch-Drzewiecka18.V.2022 – s. 3
4BDorota Anders18.V.2022 –  s. 22
4CŁukasz Szymański18.V.2022 – s. 23
5AJustyna Marciniak18.V.2022 – s. 8
5BKrzysztof Dzydzan18.V.2022 – s. 2
5CHanna Dziubińska-Krause18.V.2022 – s. 21
6AMagdalena Łuczak18.V.2022  – s. 6
6BJoanna Usowicz18.V.2022  – s. 7
7AMirosław Rewers19.V.2022  – s. 6
7BIwona Olesik19.V.2022  – s. 8
7CBeata Sieciechowicz-Roszkiewicz19.V.2022  – s. 23
7DBeata Wrzeszcz19.V.2022  – s. 7
8ARyszard Chruszczewski19.V.2022  – s. 3
8BEwa Groszewska19.V.2022  – s. 22
8CAlicja Szulta19.V.2022  – s. 21
8DAgnieszka Jenek-Walewska19.V.2022  – s. 2