Źródło: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Z wielką radością informujemy, iż klasa VII b, reprezentując Szkołę Podstawową nr 1, jako
jedna z pięciu wybranych szkół w Polsce, zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu
edukacji historycznej, realizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w
ramach programu „Niepodległa”
Temat tegorocznych warsztatów odnosi się do setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.
Celem zajęć będzie przybliżenie historii sprzed 100 lat, a efektem finalnym – stworzenie
wspólnego, poprzez działania Uczniów ze wszystkich pięciu, przyjętych do projektu szkół,
Upamiętnienia wydarzeń i osób z nimi związanych w postaci instalacji artystycznohistorycznej, która stanie się wyposażeniem, scenografią jednej z sal edukacyjnych Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Jesteśmy niezwykle zaszczyceni tym wyróżnieniem, czekamy z niecierpliwością na warsztaty
z moderatorami z Sulejówka, by móc kreatywnie poznawać Historię i poprzez te działania
artystyczne, pozostawić trwały ślad młodego pokolenia.

Ewa Groszewska
koordynator projektu