zdjęcie tablicy w szkole

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie.

Rekrutację rozpoczynamy od 9 lutego 2024 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 stycznia 2024 r.
Do klas pierwszych przyjmowane są dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym.

Zasady rekrutacji:
Kandydaci mieszkający w obwodzie SP1 przyjmowani są do szkoły po dostarczeniu przez rodzica/opiekuna zgłoszenia, natomiast uczniowie z poza obwodu proszeni są o złożenie przez rodzica/opiekuna wniosku.

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzenie Wójta Gminy: pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły: pobierz

Zgłoszenie do szkoły dziecka z obwodu SP1: pobierz

Oświadczenie: pobierz

Karta Informacyjna: pobierz

Regulamin rekrutacji: pobierz

NIEZBĘDNIK PIERWSZAKA