otwarta książka

Podręczniki do wszystkich klas uczniowie wypożyczają z biblioteki w ramach dotacji MEiN. Wyjątek stanowią podręczniki do religii, które należy zakupić samodzielnie.

Uczulamy, aby o wypożyczone podręczniki dbać, gdyż mają służyć kolejnym rocznikom uczniów. Ich stan będzie dokładnie kontrolowany przy zdawaniu do biblioteki.

Wykaz programów i podręczników do nauczania religii obowiązujących w Archidiecezji Poznańskiej w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła podstawowa – klasy I-IV
Nr programu Data zatwierdzeniaProgramPodręcznik
AZ-1-01/18 19.09.2018
Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg naszym OjcemKlasa I AZ-11-01/18-PO-1/20 Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) (red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
AZ-1-01/18 19.09.2018
Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg daje nam swego Syna – JezusaKlasa II AZ-12-01/18-PO-1/21 Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części) (red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
AZ-1-01/18 19.09.2018
Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Jezus przychodzi do nasKlasa III AZ-13-01/18-PO-1/22 Pan Jezus nas karmi (red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
AZ-0-01/18 19.09.2018
 Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Chcę żyć z JezusemKlasa IV  AZ-14-01/18-PO-6/23 Pan Jezus jest naszym życiem (red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Szkoła podstawowa – klasy V-VIII
Nr programu Data zatwierdzeniaProgramPodręcznik
AZ-2-01/18 19.09.2018
Bóg kocha i zbawia człowieka – Bóg poszukuje człowiekaKlasa V AZ-21-01/18-PO-2/20 Bóg szuka człowieka (dwie części) (red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
AZ-2-01/18 19.09.2018
Bóg kocha i zbawia człowieka – Jezus Chrystus nas zbawiaKlasa VI AZ-22-01/18-PO-2/2 Jezus nas zbawia (dwie części) (red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
AZ-2-01/18 19.09.2018
 Bóg kocha i zbawia człowieka – Bóg wskazuje nam drogęKlasa VII AZ-23-01/18-PO-2/22 Bóg wskazuje nam drogę
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
AZ-2-01/18 19.09.2018
Bóg kocha i zbawia człowieka – Mocą Ducha Świętego przemieniamy światKlasa VIII AZ-24-01/18-PO-7/23 Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat (red.) s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań