otwarta książka

Podręczniki do wszystkich klas uczniowie wypożyczają z biblioteki w ramach dotacji MEiN. Wyjątek stanowią podręczniki do religii, które należy zakupić samodzielnie.

Uczulamy, aby o wypożyczone podręczniki dbać, gdyż mają służyć kolejnym rocznikom uczniów. Ich stan będzie dokładnie kontrolowany przy zdawaniu do biblioteki.

Wykaz podręczników

Lista aktualnych podręczników obowiązujących w naszej szkole:

Zestawy podręczników dla klas 1-3/

Zestawy podręczników dla klas-4-8/