Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Najważniejsze dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, przerwy świąteczne, półrocza

Rozpoczęcie roku szkolnego-1.09.2020
Święto Niepodległości-11.11.2020
Trzech Króli- 06.01.2021
Egzamin ósmoklasisty 25-27.05. 2021
Boże Ciało- 03.06.2021
Zakończenie roku szkolnego-25.06.2021
I półrocze:1 września 2020 do 29 stycznia 2021
II półrocze: 1 luty do 25 czerwca 2021

Zimowa przerwa świąteczna: 23 -31 grudnia 2020
Ferie zimowe: 15-28 luty 2021
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 -6 kwietnia 2021
Letnia przerwa: 26 czerwca do 31 sierpnia 2021

Terminy spotkań i konsultacji z rodzicami
Spotkania:7-10.09.2020;21-22.12.2020;17-20.05.2021
Konsultacje 2-5.11.2020;
Termin wystawienia ocen proponowanych
I półrocze: do 18.12.2020r.
II półrocze: do 14.05.2021r.
Termin wystawienia ostatecznych:
Śródrocznych: 20.01.2021r.
Rocznych: 16.06.2021r.