KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
TerminWydarzenie
4 września 2023 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
11 września 2023 r.Zebrania z rodzicami
20 października 2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2023 r.Dzień Wszystkich Świętych – Dzień wolny
6 listopada 2023 r.Konsultacje z rodzicami
15 grudnia 2023 r.Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikacją proponowanych ocen proponowanych oraz ocen zachowania.
18 grudnia 2023 r.Zebrania z rodzicami
23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
1 styczeń 2024 r.Nowy Rok – dzień wolny
17 stycznia 2024 r.Wystawienie ocen śródrocznych
22 stycznia 2024 r.Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
12 lutego – 25 lutego 2024r.Ferie zimowe
11 marca – 13 marca 2024 r.Rekolekcje Wielkopostne
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
8 kwietnia 2024 r.Konsultacje z rodzicami
1 maja 2024 r.Święto Pracy – dzień wolny
2 maja 2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2024 r.Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
9 maja 2024 r.Zebrania z rodzicami
9 maja 2024 r.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i nieklasyfikacją
13 maja – 17 maja 2024 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 maja – 16 maja 2024 r.Egzamin ósmoklasisty
30 maja 2024 r.Boże Ciało – dzień wolny
31 maja 2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 czerwca 2024 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych
17 czerwca 2024 r.Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
21 czerwca 2024 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024