Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodnicząca – Prycińska Aleksandra
  • Zastępca Przewodniczącego – Bromber Adam
  • Sekretarz – Lorek Zuzanna
  • Skarbnik – Siedlecka Nicole

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Urszula Macioszek