Uczniowie naszej Szkoły, także i w tym roku uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii “BohaterON – włącz historię!”, której celem było uhonorowanie pamięcią żyjących Powstańców Warszawskich. Prezentujemy prace Uczniów, pełne miłości, ciepłych słów, życzliwości i uznania dla postawy Powstańców, a także Dyplom dla Szkoły za Włączenie tej Karty Historii.

Ewa Groszewska