Ogłaszamy nabór

Jeżeli chcesz mieć wpływ na to co się dzieje w życiu publicznym i jakość życia w naszej gminie, chcesz przekazywać bezpośrednio do gminy stanowiska lokalnej młodzieży w sprawach dla nich ważnych, działać na rzecz integracji z seniorami i dziećmi różnej grupy wiekowej, to jest to miejsce DLA CIEBIE!

Warunki uczestnictwa?

Każdy kandydat do MRG musi mieć, w dniu wyborów, ukończone 13 lat, stale zamieszkuje na terenie Gminy Suchy Las, nie być zawieszonym w prawach ucznia.

Musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 innych uczniów.

Musi przeprowadzić mini kampanię wyborczą w szkole.

Posiadać zgodę rodziców (formularz zgody do pobrania u pedagoga).

Harmonogram wyborów:

25.09.2020 r. – ogłoszenie wyborów

Do 9.10.2020 r. zgłaszanie kandydatów (u pedagoga)

12.10.2020 r. Oficjalne ogłoszenie listy kandydatów (na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie przed gabinetem pedagoga).

21.10. 2020 r. WYBORY do MRG od godziny 8:00 do 14:00.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów ilu może być wybranych w danym okręgu (w naszym przypadku 4).

Członkowie komisji wyborczej (samorząd) będzie przychodził w tym dniu do wszystkich klas, rozdawał karty do głosowania, zbierał głosy do urny wyborczej.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

  1. Uczestnictwo delegatów w obradach Rady Gminy Suchy Las oraz jej komisjach.
  2. Radni –juniorzy, powinni utrzymywać stały kontakt ze swoimi wyborcami i przedstawiać ich uwagi oraz propozycje na zebraniach Rady.
  3. Kadencja Rady trwa 2 lata.
  4. Rada liczy łącznie 15 członków.
  5. Z naszej szkoły wytypujemy 4 radnych – juniorów.
  6. Pierwszą sesje nowo wybranej rady powołuje Wójt Gminy Suchy Las.
  7. Radni-juniorzy na pierwszej sesji otrzymują zaświadczenie o wyborze na radnego- juniora.
  8. Załącznik „Statut MRG”

Wszelkie pytania należy kierować do mnie czyli Anny Kaźmierczak – pedagog.

Załączniki: