Klasapodręcznik/ćwiczeniaautorzytytułwyd.nr dopuszczenia
1.Podręcznikks. dr P. PłaczekPan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części)Św. WojciechAZ-11-01/18-PO-1/20
2.podręcznikks. dr P. PłaczekChcemy poznać Pana Jezusa (dwie części)Św. WojciechAZ-12-01/18-PO-1/21
3.podręcznikks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Przyjmujemy Pana JezusaŚw. WojciechAZ-13-01/10/P0-1/13
4.podręcznikks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jestem chrześcijaninemśw. WojciechAZ-21-01/10-PO-1/11

ćwiczeniaks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jestem chrześcijaninemśw. Wojciech
5.podręcznikB. Zawiślak
ks. dr M. Wojtasik
Bóg szuka człowieka (dwie części)św. WojciechAZ-1-01//10
6.podręcznikks. dr M. Wojtasiak,
B. Zawiślak
Jezus nas zbawia (dwie części)św. WojciechAZ-2-01/18-PO-2/18
7.podręcznikks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze Słowemśw. WojciechAZ-31-01/10-PO-1/11

ćwiczeniaks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze Słowemśw. Wojciech
8.podręcznikks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Aby nie ustać w drodześw. WojciechAZ-32-01/10-90-01/12

ćwiczeniaks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Aby nie ustać w drodześw. Wojciech