Trimino to wersja domino, tyle że tutaj kostki mają kształt trójkątów równobocznych i muszą do siebie pasować wszystkie trzy ścianki. Tę angażującą metodę dydaktyczną (na razie wobec niemożności jej praktycznego wykorzystania) przygotowały uczennice z klasy 6 d. Można ułatwić sobie zapamiętywanie par informacji, np.: lektura – bohaterowie lub czas i miejsce akcji; części mowy – przykłady; zasady ortograficzne – wyrazy. 12 par tworzy gwiazdę, a 30 – sześciokąt. Grę można stworzyć i wykonać samodzielnie w generatorze interaktywnym. Zachęcamy do pracy i zabawy!

Nauczyciel języka polskiego
Hanna Dziubińska-Krause