Pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim oraz obchody – po raz pierwszy w tym roku – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Święta państwowego ustanowionego decyzją Sejmu i zatwierdzonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej, stały się dla uczniów naszej Szkoły kanwą do pracy projektowej, której efekty możemy  podziwiać m.in. w formie prezentacji merytorycznie, graficznie i estetycznie celujących.

Zapraszamy do zapoznania się z piękną kartą naszej historii, widzianej oczami naszych Uczniów.