Współpraca ze szkołą Safeway Academy w Kenii to nowa fascynująca inicjatywa stwarzająca naszym uczniom okazję do poszerzania horyzontów poprzez korespondencję i konwersacje, nasi uczniowie mają szansę dzielić się doświadczeniami i rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Razem budujemy mosty empatii, zrozumienia i tolerancji. Ta współpraca wzmacnia więzi między szkołami.